9/2-2022 Restriktioner angående Gymmet

Från 9/2 hävs restriktionerna men ni som har Gåvsta Gym på Facebook

fortsätt och lägg ut så ser man hur många som är på gymmet.

Publicerad i LPK Rasbo