Kontakt

Gym,  Cafe och Hall ring

Anders 076-8378374

Matz 0702081229

information@lpk-rasbo.com

 

Besöksadress
Hall2000
Gåvsta
755 96
Uppsala

 

 

 

Bygdegårdsföreningen Hall2000 webbplats hittar du här